የከፍተኛ ትምህርት መምህራንን የሥነ-ምግባር መመሪያ (Code of Ethics) የተመለከተ ዐውደ ጥናት ተካሄደ