ለሚድሮክ ቴክኖሎጂ ግሩፕ ኩባንያዎች ከፍተኛ አመራሮች በአዲሱ የአሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ አዋጅ ቁጥር 1156/2011 ላይ ያተኮረ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥልጠና ተሰጠ