የሚድሮክ ቴክኖሎጂ ግሩፕ ኩባንያዎች በ23ኛው አዲስ ቻምበር ዓለም አቀፍ የንግድ አውደ ተሳታፉ