የቴክኖሎጂ ግሩፑ ሠራተኞች የሠርቪስ አገልግሎት በአሊያንስ የትራንስፖርት ሰርቪስ አ.ማ. አማካኝነት እንዲቀጥል ተደረገ