የኤልፎራ አግሮ ኢንዱስትሪ ሠራተኞች የአካባቢ ጥበቃ ማሻሻያ ግንባታ እና ቆጥ አልባ (cage-free) የዶሮ ልማት የምረቃ ሥነ - ሥርዓት አካሄዱ